top of page
pink bg.png
pink bg_edited.jpg
pink bg.png

Frequently Asked Questions

ABOUT US

 • HOW LONG WILL IT TAKE TO SET UP MY INTERNET SUBSCRIPTION? (Gaano katagal bago ako makabitan ng Subscription?)
  On average, within 72 hours but can take longer or sooner based on the location. Kadalasan hindi tumatagal ng 72 oras. Tumagal lamang o napapabilis base sa lugar.
 • HOW MUCH IS THE INSTALLATION FEE? (Magkano ang Installation Fee?)
  PROMOTIONAL PRICE is P1000 (Set-Up Fee) + P700 (Load) = P1500 Ang PROMO PRICE po ay P1000 (Set-Up Fee) + P700n (Load) = P1500
 • WHY IS MY INTERNET SLOW? (Bakit mabagal ang Internet ko?)
  The Speed of our plans ranges between an average speed of 20 mbps, with guaranteed 80% SERVICE RELIABILITY. Making the following some of the probable reasons for your slow internet: Too many people are using the connection causing your bandwidth source to slow down. There is an obstruction blocking the signal from the router. You might be too far from the router. Too many 3rd parties are connected to the router. Ang bilis ng mga plans ay naglalaro sa average ng 20 mbps, Ito ay may garantiyang 80% MAAASAHANG SERBISYO. Kung kaya posibleng ang mga sumusonod ang malamang na mga rason sa pagbagal ng Internet mo: Masayado pong maraming gumagamit ng inyong koneksyon at hindi nakaya ng bandwith resource nyo Baka po masyadong maraming obstruction o pader na humahantulot sa signal ng router. Maling posisyon o malayo ang inyong router Baka din po masyadong maraming 3rd party router na naka connect sa router ninyo.
 • HOW FAST IS THE INTERNET? (Gaano ba kabilis ang INTERNET nyo?)
  Surf2Sawa has an Average Speed of 20 mbps with UNLIMITED INTERNET! NO DATA CAP and guarantee at least 80% SERVICE RELIABILITY. Ang Surf2Sawa po ay may Average Speed na 20 Mbpsat ito po ay UNLIMITED INTERNET! WALANG DATA CAP o hangganan! Amin pong ginagarantiya na mayroon itong 80% MAAASAHANG SERBISYO!
 • WILL YOU THROTTLE MY BANDWIDTH AT A CERTAIN POINT? (Baka naman pagdating ng panahon ay sadya namang pabagalin ang bilis ng pag transmit ng data?)
  No, we are offering UNLIMITED INTERNET with NO DATA CAP and do not need to throttle your speed. We guarantee 80% SERVICE RELIABILITY! Hindi po! Kami po ay nagbibigay ng UNLIMITED INTERNET! WALANG DATA CAP o hangganan! Gayon din po ay hindi rin naming pinababagal ang takbo ng inyong internet! Amin pong ginagarantiya na mayroong 80% MAAASAHANG SERBISYO!
 • I NEED TO REPAIR MY S2S LINE, WHO DO I CONTACT? (Kailangan kong mapa ayos ang aking S2S LINE, sino ang aking tatawagan para humingi ng tulong?)
  Before contacting, try to reboot your router/modem. To reboot a modem: Unplug the power and Ethernet cables from the modem. Some modems have backup batteries that need to be removed too. Wait 2-3 minutes for the modem to fully power off. All the lights on the modem should be off. Reconnect the power and Ethernet cables to the modem. Wait for the Internet light to turn solid, then check if the internet is working properly. If the steps above do not work, Please contact us @ converge.lakecoop@gmail.com Bago ka tumawag o humingi ng tulong, Ireboot mo muna ang iyong router/modem. Paraan ng pag reboot ng modem: Bunutin ang power at Ethernet cables galing sa modem. Sa mga modem na may backup batteries ito’y kinakailangan tanggalin din! Maghintay ng mga dalawa hanggang tatlong minuto (2-3 minutes) para toluyang mag power off ang modem. Lahat ng ilaw sa modem ay dapat patay. Isaksak muli o ireconnect ang power at Ethernet cables sa modem. Hintaying umilaw ang ilaw ng Internet hanggang mabuo at tumingkad ang kulay, saka i check ang internet kung ito ay gumagana ng tama. Kung hindi na solusyunan ng sumusunod, saka tawagan at komuntak sa: S2S email add:  converge.lakecoop@gmail.com
 • LAN - NO LIGHT (Walang ilaw ang LAN namin!)
  If your LAN has no light: Switch off your modem for 5 minutes then switch it back on. Check both ends of the UTP cable if securely connected into the modem LAN port. If the process does not work, Please contact us @ converge.lakecoop@gmail.com Patayin ang modem ng 5 minuto at saka buksan muli. I-Check ang parewhong dulo ng UTP cable kung ito ay mabuti ang pagkaka saksak sa modem LAN port. Kung hindi na solusyunan ng sumusunod, saka tawagan at komuntak sa: S2S email add:  converge.lakecoop@gmail.com
 • POWER - NO LIGHT (Walang ilaw ang power indicator namin!)
  If your modem’s power button has no light: Ensure that the modem is switched on. Check the condition of the wires. Check if the adaptor is plugged in correctly If the process does not work, Please contact us @ converge.lakecoop@gmail.com Siguraduhing naka on ang modem. I-Check ang condisyon ng mga wires. I-Check kung ang adaptor ay nakasaksak ng tama. Kung hindi na solusyunan ng sumusunod, tawagan at komuntak sa S2S email add:  converge.lakecoop@gmail.com
 • PON - NO LIGHT OR BLINKING LIGHT (Walang ilaw ang PON namin!)
  If your PON has no light, please do the following steps: Switch off your modem for 5 minutes then switch it back on. Check the condition of the fiber patch cord for any break, bend or damage. Ensure that both ends of the fiber patch cord is inserted correctly. Try to detach and re-attach both ends of the fiber patch cord. If the process does not work, Please contact us @ converge.lakecoop@gmail.com Patayin ang modem ng 5 minuto at saka buksan muli. I-Check ang kondisyon ng fiber patch cord kung may putol, yupi o sira. I-Check ang parehong dulo ng fiber patch cord kung ito ay mabuti ang pagkaka saksak. I-Try na tanggalin at i ibalik sa pagkakasaksak ang parehong dulo ng fiber patch cord. Kung hindi na solusyunan ng sumusunod, komuntak sa S2S email add:  converge.lakecoop@gmail.com
 • LOS - RED LIGHT OR BLINKING LIGHT (Walang signal at red light at palaging nag b-blink ang ilaw ng modem!)
  Please create a ticket using our self-service facility by contacting us @ converge.lakecoop@gmail.com   Follow the instructions on LOS RED indicator option. Gagawa ng ticket para makapag schedule ng mga pupunta para maayos ang modem. Sundin lamang ang instructions tungkol sa LOS RED indicator at isend sa converge.lakecoop@gmail.com

SALES & NEW APPLICATION

 • HOW LONG WILL IT TAKE TO SET UP MY INTERNET SUBSCRIPTION? (Gaano katagal bago ako makabitan ng Subscription?)
  On average, within 72 hours but can take longer or sooner based on the location. Kadalasan hindi tumatagal ng 72 oras. Tumagal lamang o napapabilis base sa lugar.
 • HOW MUCH IS THE INSTALLATION FEE? (Magkano ang Installation Fee?)
  PROMOTIONAL PRICE is P1000 (Set-Up Fee) + P700 (Load) = P1500 Ang PROMO PRICE po ay P1000 (Set-Up Fee) + P700n (Load) = P1500
 • WHY IS MY INTERNET SLOW? (Bakit mabagal ang Internet ko?)
  The Speed of our plans ranges between an average speed of 20 mbps, with guaranteed 80% SERVICE RELIABILITY. Making the following some of the probable reasons for your slow internet: Too many people are using the connection causing your bandwidth source to slow down. There is an obstruction blocking the signal from the router. You might be too far from the router. Too many 3rd parties are connected to the router. Ang bilis ng mga plans ay naglalaro sa average ng 20 mbps, Ito ay may garantiyang 80% MAAASAHANG SERBISYO. Kung kaya posibleng ang mga sumusonod ang malamang na mga rason sa pagbagal ng Internet mo: Masayado pong maraming gumagamit ng inyong koneksyon at hindi nakaya ng bandwith resource nyo Baka po masyadong maraming obstruction o pader na humahantulot sa signal ng router. Maling posisyon o malayo ang inyong router Baka din po masyadong maraming 3rd party router na naka connect sa router ninyo.
 • HOW FAST IS THE INTERNET? (Gaano ba kabilis ang INTERNET nyo?)
  Surf2Sawa has an Average Speed of 20 mbps with UNLIMITED INTERNET! NO DATA CAP and guarantee at least 80% SERVICE RELIABILITY. Ang Surf2Sawa po ay may Average Speed na 20 Mbpsat ito po ay UNLIMITED INTERNET! WALANG DATA CAP o hangganan! Amin pong ginagarantiya na mayroon itong 80% MAAASAHANG SERBISYO!
 • WILL YOU THROTTLE MY BANDWIDTH AT A CERTAIN POINT? (Baka naman pagdating ng panahon ay sadya namang pabagalin ang bilis ng pag transmit ng data?)
  No, we are offering UNLIMITED INTERNET with NO DATA CAP and do not need to throttle your speed. We guarantee 80% SERVICE RELIABILITY! Hindi po! Kami po ay nagbibigay ng UNLIMITED INTERNET! WALANG DATA CAP o hangganan! Gayon din po ay hindi rin naming pinababagal ang takbo ng inyong internet! Amin pong ginagarantiya na mayroong 80% MAAASAHANG SERBISYO!
 • I NEED TO REPAIR MY S2S LINE, WHO DO I CONTACT? (Kailangan kong mapa ayos ang aking S2S LINE, sino ang aking tatawagan para humingi ng tulong?)
  Before contacting, try to reboot your router/modem. To reboot a modem: Unplug the power and Ethernet cables from the modem. Some modems have backup batteries that need to be removed too. Wait 2-3 minutes for the modem to fully power off. All the lights on the modem should be off. Reconnect the power and Ethernet cables to the modem. Wait for the Internet light to turn solid, then check if the internet is working properly. If the steps above do not work, Please contact us @ converge.lakecoop@gmail.com Bago ka tumawag o humingi ng tulong, Ireboot mo muna ang iyong router/modem. Paraan ng pag reboot ng modem: Bunutin ang power at Ethernet cables galing sa modem. Sa mga modem na may backup batteries ito’y kinakailangan tanggalin din! Maghintay ng mga dalawa hanggang tatlong minuto (2-3 minutes) para toluyang mag power off ang modem. Lahat ng ilaw sa modem ay dapat patay. Isaksak muli o ireconnect ang power at Ethernet cables sa modem. Hintaying umilaw ang ilaw ng Internet hanggang mabuo at tumingkad ang kulay, saka i check ang internet kung ito ay gumagana ng tama. Kung hindi na solusyunan ng sumusunod, saka tawagan at komuntak sa: S2S email add:  converge.lakecoop@gmail.com
 • LAN - NO LIGHT (Walang ilaw ang LAN namin!)
  If your LAN has no light: Switch off your modem for 5 minutes then switch it back on. Check both ends of the UTP cable if securely connected into the modem LAN port. If the process does not work, Please contact us @ converge.lakecoop@gmail.com Patayin ang modem ng 5 minuto at saka buksan muli. I-Check ang parewhong dulo ng UTP cable kung ito ay mabuti ang pagkaka saksak sa modem LAN port. Kung hindi na solusyunan ng sumusunod, saka tawagan at komuntak sa: S2S email add:  converge.lakecoop@gmail.com
 • POWER - NO LIGHT (Walang ilaw ang power indicator namin!)
  If your modem’s power button has no light: Ensure that the modem is switched on. Check the condition of the wires. Check if the adaptor is plugged in correctly If the process does not work, Please contact us @ converge.lakecoop@gmail.com Siguraduhing naka on ang modem. I-Check ang condisyon ng mga wires. I-Check kung ang adaptor ay nakasaksak ng tama. Kung hindi na solusyunan ng sumusunod, tawagan at komuntak sa S2S email add:  converge.lakecoop@gmail.com
 • PON - NO LIGHT OR BLINKING LIGHT (Walang ilaw ang PON namin!)
  If your PON has no light, please do the following steps: Switch off your modem for 5 minutes then switch it back on. Check the condition of the fiber patch cord for any break, bend or damage. Ensure that both ends of the fiber patch cord is inserted correctly. Try to detach and re-attach both ends of the fiber patch cord. If the process does not work, Please contact us @ converge.lakecoop@gmail.com Patayin ang modem ng 5 minuto at saka buksan muli. I-Check ang kondisyon ng fiber patch cord kung may putol, yupi o sira. I-Check ang parehong dulo ng fiber patch cord kung ito ay mabuti ang pagkaka saksak. I-Try na tanggalin at i ibalik sa pagkakasaksak ang parehong dulo ng fiber patch cord. Kung hindi na solusyunan ng sumusunod, komuntak sa S2S email add:  converge.lakecoop@gmail.com
 • LOS - RED LIGHT OR BLINKING LIGHT (Walang signal at red light at palaging nag b-blink ang ilaw ng modem!)
  Please create a ticket using our self-service facility by contacting us @ converge.lakecoop@gmail.com   Follow the instructions on LOS RED indicator option. Gagawa ng ticket para makapag schedule ng mga pupunta para maayos ang modem. Sundin lamang ang instructions tungkol sa LOS RED indicator at isend sa converge.lakecoop@gmail.com

PAYMENT CONCERNS

 • HOW LONG WILL IT TAKE TO SET UP MY INTERNET SUBSCRIPTION? (Gaano katagal bago ako makabitan ng Subscription?)
  On average, within 72 hours but can take longer or sooner based on the location. Kadalasan hindi tumatagal ng 72 oras. Tumagal lamang o napapabilis base sa lugar.
 • HOW MUCH IS THE INSTALLATION FEE? (Magkano ang Installation Fee?)
  PROMOTIONAL PRICE is P1000 (Set-Up Fee) + P700 (Load) = P1500 Ang PROMO PRICE po ay P1000 (Set-Up Fee) + P700n (Load) = P1500
 • WHY IS MY INTERNET SLOW? (Bakit mabagal ang Internet ko?)
  The Speed of our plans ranges between an average speed of 20 mbps, with guaranteed 80% SERVICE RELIABILITY. Making the following some of the probable reasons for your slow internet: Too many people are using the connection causing your bandwidth source to slow down. There is an obstruction blocking the signal from the router. You might be too far from the router. Too many 3rd parties are connected to the router. Ang bilis ng mga plans ay naglalaro sa average ng 20 mbps, Ito ay may garantiyang 80% MAAASAHANG SERBISYO. Kung kaya posibleng ang mga sumusonod ang malamang na mga rason sa pagbagal ng Internet mo: Masayado pong maraming gumagamit ng inyong koneksyon at hindi nakaya ng bandwith resource nyo Baka po masyadong maraming obstruction o pader na humahantulot sa signal ng router. Maling posisyon o malayo ang inyong router Baka din po masyadong maraming 3rd party router na naka connect sa router ninyo.
 • HOW FAST IS THE INTERNET? (Gaano ba kabilis ang INTERNET nyo?)
  Surf2Sawa has an Average Speed of 20 mbps with UNLIMITED INTERNET! NO DATA CAP and guarantee at least 80% SERVICE RELIABILITY. Ang Surf2Sawa po ay may Average Speed na 20 Mbpsat ito po ay UNLIMITED INTERNET! WALANG DATA CAP o hangganan! Amin pong ginagarantiya na mayroon itong 80% MAAASAHANG SERBISYO!
 • WILL YOU THROTTLE MY BANDWIDTH AT A CERTAIN POINT? (Baka naman pagdating ng panahon ay sadya namang pabagalin ang bilis ng pag transmit ng data?)
  No, we are offering UNLIMITED INTERNET with NO DATA CAP and do not need to throttle your speed. We guarantee 80% SERVICE RELIABILITY! Hindi po! Kami po ay nagbibigay ng UNLIMITED INTERNET! WALANG DATA CAP o hangganan! Gayon din po ay hindi rin naming pinababagal ang takbo ng inyong internet! Amin pong ginagarantiya na mayroong 80% MAAASAHANG SERBISYO!
 • I NEED TO REPAIR MY S2S LINE, WHO DO I CONTACT? (Kailangan kong mapa ayos ang aking S2S LINE, sino ang aking tatawagan para humingi ng tulong?)
  Before contacting, try to reboot your router/modem. To reboot a modem: Unplug the power and Ethernet cables from the modem. Some modems have backup batteries that need to be removed too. Wait 2-3 minutes for the modem to fully power off. All the lights on the modem should be off. Reconnect the power and Ethernet cables to the modem. Wait for the Internet light to turn solid, then check if the internet is working properly. If the steps above do not work, Please contact us @ converge.lakecoop@gmail.com Bago ka tumawag o humingi ng tulong, Ireboot mo muna ang iyong router/modem. Paraan ng pag reboot ng modem: Bunutin ang power at Ethernet cables galing sa modem. Sa mga modem na may backup batteries ito’y kinakailangan tanggalin din! Maghintay ng mga dalawa hanggang tatlong minuto (2-3 minutes) para toluyang mag power off ang modem. Lahat ng ilaw sa modem ay dapat patay. Isaksak muli o ireconnect ang power at Ethernet cables sa modem. Hintaying umilaw ang ilaw ng Internet hanggang mabuo at tumingkad ang kulay, saka i check ang internet kung ito ay gumagana ng tama. Kung hindi na solusyunan ng sumusunod, saka tawagan at komuntak sa: S2S email add:  converge.lakecoop@gmail.com
 • LAN - NO LIGHT (Walang ilaw ang LAN namin!)
  If your LAN has no light: Switch off your modem for 5 minutes then switch it back on. Check both ends of the UTP cable if securely connected into the modem LAN port. If the process does not work, Please contact us @ converge.lakecoop@gmail.com Patayin ang modem ng 5 minuto at saka buksan muli. I-Check ang parewhong dulo ng UTP cable kung ito ay mabuti ang pagkaka saksak sa modem LAN port. Kung hindi na solusyunan ng sumusunod, saka tawagan at komuntak sa: S2S email add:  converge.lakecoop@gmail.com
 • POWER - NO LIGHT (Walang ilaw ang power indicator namin!)
  If your modem’s power button has no light: Ensure that the modem is switched on. Check the condition of the wires. Check if the adaptor is plugged in correctly If the process does not work, Please contact us @ converge.lakecoop@gmail.com Siguraduhing naka on ang modem. I-Check ang condisyon ng mga wires. I-Check kung ang adaptor ay nakasaksak ng tama. Kung hindi na solusyunan ng sumusunod, tawagan at komuntak sa S2S email add:  converge.lakecoop@gmail.com
 • PON - NO LIGHT OR BLINKING LIGHT (Walang ilaw ang PON namin!)
  If your PON has no light, please do the following steps: Switch off your modem for 5 minutes then switch it back on. Check the condition of the fiber patch cord for any break, bend or damage. Ensure that both ends of the fiber patch cord is inserted correctly. Try to detach and re-attach both ends of the fiber patch cord. If the process does not work, Please contact us @ converge.lakecoop@gmail.com Patayin ang modem ng 5 minuto at saka buksan muli. I-Check ang kondisyon ng fiber patch cord kung may putol, yupi o sira. I-Check ang parehong dulo ng fiber patch cord kung ito ay mabuti ang pagkaka saksak. I-Try na tanggalin at i ibalik sa pagkakasaksak ang parehong dulo ng fiber patch cord. Kung hindi na solusyunan ng sumusunod, komuntak sa S2S email add:  converge.lakecoop@gmail.com
 • LOS - RED LIGHT OR BLINKING LIGHT (Walang signal at red light at palaging nag b-blink ang ilaw ng modem!)
  Please create a ticket using our self-service facility by contacting us @ converge.lakecoop@gmail.com   Follow the instructions on LOS RED indicator option. Gagawa ng ticket para makapag schedule ng mga pupunta para maayos ang modem. Sundin lamang ang instructions tungkol sa LOS RED indicator at isend sa converge.lakecoop@gmail.com

TECHNICAL & CONNECTION ISSUES

 • HOW LONG WILL IT TAKE TO SET UP MY INTERNET SUBSCRIPTION? (Gaano katagal bago ako makabitan ng Subscription?)
  On average, within 72 hours but can take longer or sooner based on the location. Kadalasan hindi tumatagal ng 72 oras. Tumagal lamang o napapabilis base sa lugar.
 • HOW MUCH IS THE INSTALLATION FEE? (Magkano ang Installation Fee?)
  PROMOTIONAL PRICE is P1000 (Set-Up Fee) + P700 (Load) = P1500 Ang PROMO PRICE po ay P1000 (Set-Up Fee) + P700n (Load) = P1500
 • WHY IS MY INTERNET SLOW? (Bakit mabagal ang Internet ko?)
  The Speed of our plans ranges between an average speed of 20 mbps, with guaranteed 80% SERVICE RELIABILITY. Making the following some of the probable reasons for your slow internet: Too many people are using the connection causing your bandwidth source to slow down. There is an obstruction blocking the signal from the router. You might be too far from the router. Too many 3rd parties are connected to the router. Ang bilis ng mga plans ay naglalaro sa average ng 20 mbps, Ito ay may garantiyang 80% MAAASAHANG SERBISYO. Kung kaya posibleng ang mga sumusonod ang malamang na mga rason sa pagbagal ng Internet mo: Masayado pong maraming gumagamit ng inyong koneksyon at hindi nakaya ng bandwith resource nyo Baka po masyadong maraming obstruction o pader na humahantulot sa signal ng router. Maling posisyon o malayo ang inyong router Baka din po masyadong maraming 3rd party router na naka connect sa router ninyo.
 • HOW FAST IS THE INTERNET? (Gaano ba kabilis ang INTERNET nyo?)
  Surf2Sawa has an Average Speed of 20 mbps with UNLIMITED INTERNET! NO DATA CAP and guarantee at least 80% SERVICE RELIABILITY. Ang Surf2Sawa po ay may Average Speed na 20 Mbpsat ito po ay UNLIMITED INTERNET! WALANG DATA CAP o hangganan! Amin pong ginagarantiya na mayroon itong 80% MAAASAHANG SERBISYO!
 • WILL YOU THROTTLE MY BANDWIDTH AT A CERTAIN POINT? (Baka naman pagdating ng panahon ay sadya namang pabagalin ang bilis ng pag transmit ng data?)
  No, we are offering UNLIMITED INTERNET with NO DATA CAP and do not need to throttle your speed. We guarantee 80% SERVICE RELIABILITY! Hindi po! Kami po ay nagbibigay ng UNLIMITED INTERNET! WALANG DATA CAP o hangganan! Gayon din po ay hindi rin naming pinababagal ang takbo ng inyong internet! Amin pong ginagarantiya na mayroong 80% MAAASAHANG SERBISYO!
 • I NEED TO REPAIR MY S2S LINE, WHO DO I CONTACT? (Kailangan kong mapa ayos ang aking S2S LINE, sino ang aking tatawagan para humingi ng tulong?)
  Before contacting, try to reboot your router/modem. To reboot a modem: Unplug the power and Ethernet cables from the modem. Some modems have backup batteries that need to be removed too. Wait 2-3 minutes for the modem to fully power off. All the lights on the modem should be off. Reconnect the power and Ethernet cables to the modem. Wait for the Internet light to turn solid, then check if the internet is working properly. If the steps above do not work, Please contact us @ converge.lakecoop@gmail.com Bago ka tumawag o humingi ng tulong, Ireboot mo muna ang iyong router/modem. Paraan ng pag reboot ng modem: Bunutin ang power at Ethernet cables galing sa modem. Sa mga modem na may backup batteries ito’y kinakailangan tanggalin din! Maghintay ng mga dalawa hanggang tatlong minuto (2-3 minutes) para toluyang mag power off ang modem. Lahat ng ilaw sa modem ay dapat patay. Isaksak muli o ireconnect ang power at Ethernet cables sa modem. Hintaying umilaw ang ilaw ng Internet hanggang mabuo at tumingkad ang kulay, saka i check ang internet kung ito ay gumagana ng tama. Kung hindi na solusyunan ng sumusunod, saka tawagan at komuntak sa: S2S email add:  converge.lakecoop@gmail.com
 • LAN - NO LIGHT (Walang ilaw ang LAN namin!)
  If your LAN has no light: Switch off your modem for 5 minutes then switch it back on. Check both ends of the UTP cable if securely connected into the modem LAN port. If the process does not work, Please contact us @ converge.lakecoop@gmail.com Patayin ang modem ng 5 minuto at saka buksan muli. I-Check ang parewhong dulo ng UTP cable kung ito ay mabuti ang pagkaka saksak sa modem LAN port. Kung hindi na solusyunan ng sumusunod, saka tawagan at komuntak sa: S2S email add:  converge.lakecoop@gmail.com
 • POWER - NO LIGHT (Walang ilaw ang power indicator namin!)
  If your modem’s power button has no light: Ensure that the modem is switched on. Check the condition of the wires. Check if the adaptor is plugged in correctly If the process does not work, Please contact us @ converge.lakecoop@gmail.com Siguraduhing naka on ang modem. I-Check ang condisyon ng mga wires. I-Check kung ang adaptor ay nakasaksak ng tama. Kung hindi na solusyunan ng sumusunod, tawagan at komuntak sa S2S email add:  converge.lakecoop@gmail.com
 • PON - NO LIGHT OR BLINKING LIGHT (Walang ilaw ang PON namin!)
  If your PON has no light, please do the following steps: Switch off your modem for 5 minutes then switch it back on. Check the condition of the fiber patch cord for any break, bend or damage. Ensure that both ends of the fiber patch cord is inserted correctly. Try to detach and re-attach both ends of the fiber patch cord. If the process does not work, Please contact us @ converge.lakecoop@gmail.com Patayin ang modem ng 5 minuto at saka buksan muli. I-Check ang kondisyon ng fiber patch cord kung may putol, yupi o sira. I-Check ang parehong dulo ng fiber patch cord kung ito ay mabuti ang pagkaka saksak. I-Try na tanggalin at i ibalik sa pagkakasaksak ang parehong dulo ng fiber patch cord. Kung hindi na solusyunan ng sumusunod, komuntak sa S2S email add:  converge.lakecoop@gmail.com
 • LOS - RED LIGHT OR BLINKING LIGHT (Walang signal at red light at palaging nag b-blink ang ilaw ng modem!)
  Please create a ticket using our self-service facility by contacting us @ converge.lakecoop@gmail.com   Follow the instructions on LOS RED indicator option. Gagawa ng ticket para makapag schedule ng mga pupunta para maayos ang modem. Sundin lamang ang instructions tungkol sa LOS RED indicator at isend sa converge.lakecoop@gmail.com
bottom of page